Sonya Yoncheva, Domingo Hindoyan & Orchestre national Montpellier Occitanie - Festival Radio...