Aleksandra Kurzak & Anita Rachvelishvili - Don Carlo par Krzysztof Warlikowski - Anita...