Giacomo Prestia (Ramfis), Enrico Iori (Il Re), Nora Gubisch (Amneris), Gaston Rivero...