Vasily Efimov & Dimitry Ivashchenko - La Khovanchtchina par Andrei Serban - Dimitry Ivashchenko...