Mika Kares (Ramfis) ; Gaston Rivero (Radamès) ; Monica Zanettin (Aida) - Aida par Stathis...